J.K. - Revision

Registreret revisor: John Kofoed, HD-R
Adresse: J.K. - Revision
Astersvej 23 C
DK-4600 Køge
Telefon: +45 56 27 42 00
Medlem af FSR - danske revisorer
Tilsluttet International Federation of Accountants (IFAC)